Lietošanas noteikumi

Izdarot pasūtījumu interneta veikalā www.luigidelikateses.com, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. panta pirmo un otro daļu, starp Jums kā patērētāju un interneta veikala www.luigidelikateses.com īpašnieku SIA “Luigi Delikateses” kā pārdevēju, tiek slēgta civiltiesiska vienošanās jeb distances līgums.

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA „Luigi Delikateses”, Reģ. Nr.LV40103737012, juridiskā adrese: Matīsa iela 59-26, Rīga, LV-1009, Latvija – un pircēju, kas veic pirkumu www.luigidelikateses.com interneta veikalā.

Līgumā lietotu jēdzienu skaidrojums:
Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu www.luigidelikateses.com interneta veikalā. Pircējs ir persona, kas veic pirkumu bez komerciāliem nolūkiem. Ja Jūs neesat Pircējs šī līguma izpratnē, lūdzu, neveiciet pirkumu! Personas, kas vēlas iegādāties mūsu piedāvātās preces komerciālos nolūkos, tiek aicinātas sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@luigidelikateses.com .

Distances līgums Līgums starp Pircēju un SIA „Luigi Delikateses” tiek automātiski noslēgts, līdz ko Pircējs ir izdarījis pasūtījumu. Veicot pasūtījumu www.luigidelikateses.com interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šo „Distances līgumu” (turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrītat šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus!

Lai iepazītos sīkāk ar distaces līgumu, lūdzams atvērt sekojošo saiti: Noteikumi par distances līgumu

Alkoholisko dzērienu tirdzniecība

Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem alkohola tirdzniecība internetā ir aizliegta.

Informējam, ka visiem alkoholiskajiem dzērieniem kuri pieejami mūsu mājas lapā ir ilustratīva un informatīva nozīme.

Visas preces, kas atrodamas mūsu mājas lapā var iegādāties mūsu veikalā.

1. PRECES PASŪTĪŠANA
Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.luigidelikateses.com, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem automātiski ģenerētu pasūtījuma apstiprinājumu. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis interneta veikala www.luigidelikateses.com pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot: info@luigidelikateses.com vai zvanot: 26037505, lai pārliecinātos vai pasūtījums ir reģistrēts.

Darba dienās 24 stundu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem priekšapmaksas rēķinu vai komentārus par pasūtījuma izpildes gaitu, vai preču alternatīvu piedāvājumu gadījumos, ja pasūtītās preces nav pieejamas.

2. PRECES UN TO CENAS
Preču cenas ir norādītas euro, ar PVN. Piegādes cena nav iekļauta preces cenā. Piegādes cenas un kārtība norādītas sadaļā “Piegāde” .

3. APMAKSAS KĀRTĪBA
Preču apmaksas veidi un kārtība norādīti sadaļā “Norēķinu veidi” .

4. PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA
Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces. Par pasūtījuma izpildes termiņiem skaidrots sadaļā “Piegāde“.

5. PIRCĒJA TIESĪBAS (tai skaitā atteikuma tiesības)
5.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces interneta veikalā www.luigidelikateses.com gan kā reģistrētam, gan kā nereģistrētam klientam;
5.2. Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātiem piegādes veidiem;
5.3. Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces:
5.3.1. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādātās preces 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot vai personīgi nogādājot tās uz SIA „Luigi Delikateses” faktisko adresi: Tallinas iela 33, Rīga, LV-1012;
5.3.2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā;
5.3.3. Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);
5.3.4. Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;
5.3.5. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz SIA „Luigi Delkateses”;
5.3.6. Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis sekojošus preču atgriešanas noteikumus:

  • ir aizpildīta un nosūtīta Preču atteikuma veidlapa;
  • 7 dienu laikā no atteikuma iesniegšanas nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem ir nosūtīta vai personīgi atgādāta uz SIA „Luigi Delikateses” faktisko adresi: Tallinas iela 33, Rīga, LV-1012;
  • brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā sūtot preci pa pastu jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.

5.3.7. Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 5 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, SIA “Luigi Delikateses” atmaksā Pircēja bankas kontā preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas.
5.4. Tiesības atteikties no pasūtījuma:
5.4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja SIA “Luigi Delikateses” nav izpildījusi norādītos vai nevar izpildīt vēlamos preces piegādes termiņus;
5.4.2. Gadījumā, ja Pircējs no pasūtījuma atsakās preces piegādes laikā, Pircēja pienākums ir segt piegādes izmaksas.
Lai iepazītos sīkāk ar preces atgriešanas nosacījumiem, lūdzams atvērt sekojošo saiti: Preces atgriešanas nosacījumi

6. PIRCĒJA PIENĀKUMI
6.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu;
6.2. Pircējam, reģistrējoties kā www.luigidelikateses.com klientam, ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus;
6.3. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;
6.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;
6.5. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. SIA “Luigi Delikateses” neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

6.6. Aizliegumi: Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala www.luigidelikateses.com apmeklētājiem ir stingri aizliegts:

  • kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji publicēt www.luigidelikateses.com publicētās fotogrāfijas, kā arī pārpublicēt jebkuru informāciju bez atsauces uz www.luigidelikateses.com.;
  • lietot jebkādus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala www.luigidelikateses.com servera informācijai,
    vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;
  • veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi www.luigidelikateses.com;
  • apzināti veidot nesamērīgu slodzi www.luigidelikateses.com IT infrastruktūrai vai traucēt sekmīgai www.luigidelikateses.com darbībai;
  • ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē www.luigidelikateses.com interesēm un īpašumam, un tā lietotājiem. Par minēto aizliegumu pārkāpumu SIA “Luigi Delikateses” ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī patur tiesības liegt turpmāku piekļuvi interneta veikalam www.luigidelikateses.com personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu.